Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obowiązujące przepisy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwała Senatu nr 87/IX/2019 ws. postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Pobierz uchwałę

Zarządzenie nr 155 Rektora UJ z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania rozpraw doktorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Pobierz zarządzenie

Komunikat nr 18 Rektora UJ ws. zasad dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczętych i niezakończonych przed 01.10.2019 r.

Pobierz komunikat

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych zagranicą

Pobierz rozporządzenie

Komunikat w sprawie zasad ustalania wysokości i pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego

Pobierz Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego

Pobierz Zarządzenie nr 86 Rektora UJ z 31 lipca 2020 roku