Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katalog dobrych praktyk w zakresie postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Rada Doskonałości Naukowej opracowała katalog dobrych praktyk w zakresie postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego pt.: „Poradnik. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego”, który jest dostępny pod poniższym adresem:

https://www.rdn.gov.pl/dobre-praktyki.poradnik-postepowania-dotyczace-nadawania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

 

Komunikat RDN ws. publikacji poradnika