Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zawiadomienie o obronie doktorskiej mgr Agnieszki Tajak-Bobek

Przewodnicząca 
Rady Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Jagiellońskiego
zawiadamia, 
że w dniu 16 kwietnia 2021 roku o godz. 11.00
odbędzie się 
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
mgr Agnieszki Tajak-Bobek
pt. 
Charakterystyka i uwarunkowania procesu podejmowania decyzji przestępczej
– znaczenie dla oddziaływań resocjalizacyjnych
 
Promotor: dr hab. Przemysław Piotrowski, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ
 
Recenzenci: dr hab. Hubert Kupiec
dr hab. Irena Mudrecka, prof. UO
 
 
Obrona odbędzie się w formie zdalnej przy użyciu aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone są przesłanie zgłoszenia do dnia 15 kwietnia 2021 r. na adres e-mail: przemyslaw.kozera@uj.edu.pl lub jadwiga.sulikowska@uj.edu.pl 
 
Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest dostępna do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, Kraków, al. Mickiewicza 22.
Streszczenie i recenzje: tutaj